Saturday, October 16, 2010

Mencari Dinamik Politik Kampus

1. Ayat Tesis
- Fenomena ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang vokal dan lantang dalam manyatakan pendirian mereka.

2. Ayat Topik
a. Sudut Pidato yang kini dibenarkan semula pelaksanaannya di semua kampus adalah gelanggang perdana kepada pelajar untuk menyatakan sesuatu isu.
b. Pemilihan MPP pada kali nin yang dilangsungkan di semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) nampaknya sudah berakhir.
c. Pihak Kementerian Pengajian Tinggi( KPT) sendiri bersedia menerima apa jua pandangan bagi memantapkan pelaksanaan pemilihan MPP.

3. a. Perenggan Deduktif
Pemilihan MPP pada kali nin yang dilangsungkan di semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) nampaknya sudah berakhir. Apa yang menarik, pemilihan kali ini disifatkan agak “ panas” kerana…
b. Peranggan Induktif
Dalam hal ini, sukar untuk kita membayangkan pemilihan MPP tanpa suara lantang daripada
lajar. Bagaimanapun, kelantangan itu tidaklah sampai ke tahap pertembungan yang boleh
mengancam keselamatan awam apatah lagi Negara. Yang ada...
c. Perenggan Deduktif Kompleks
Bagaimanapun, saya percaya pelaksanaan pemilihan MPP boleh diperkemaskan dari semasa
ke semasa supaya ia mencapai kualiti yang tidak bboleh diragui. Pihak universiti wajar
mengambil iktibar…

4. Teknik yang digunakan dalam perenggan pertama
- Teknik Analogi

5. Perenggan penutup
- Perenggan 19 sehingga perenggan 22
Perpecahan di kalangan pelajar sebelum, menjelang dan pasca pemilihan MPP wajar diperbaiki……..
- Teknik yang digunakan: menyataka semula dan membuat ramalan

6. Perenggan transisi
- Seperti kata Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed KHALED Nordin, pelaksaan e-undi sewajarnya tidak boleh dipertikaikan terutamanya dalam era…
7. Perenggan dialog
- Tidak ada

8. 3 ciri perenggan yang terbaik:
a. Kepautan
Negara kita tidak terlepas dalam situasi ini. Dalam konteks di institusi pengajian tnggi, kewujudan pelajar yang lantang berrsuara semmangnya tidak dapat dinafikan. Sebagai entiti yang bebas…..
b. Kejelasan
Pihak Kementerian Pengajian Tinggi( KPT) sendiri bersedia menerima apa jua pandangan bagi memantapkan pelaksanaan pemilihan MPP. Menteri sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima…
c. Kesempurnaan
Pemilihan MPP ini juga memperlihatkan pengalaman baru bagi sesetangah kampus seperti Universiti Pertahanan Nasional Malaysia( UPNM) apabila kali kedua melaksanakannya sejak ia diperkenalkan tahun lalu. Sebanyak 13 kerusi…

9. Teknik menstruktur idea
a. Teknik contoh dan ilustrasi
- Di sinilah mereka didedahkan dengan eleman penting dalam prose semokrasi seperti kebebasan bersuara dan kuasa untuk memilih pemimpin.
b. Teknik analisis
- Mungkin sedikit mengecewakan ialah pemilihan MPP kali ini masih menyaksikan label diberikan kepada calon yang bertanding. Label seperti proaspirasi dan promahasiswa sebenarnya tidak banyak membantu kepada perkembangan pendidikan politik kepada pelajar.
c. Teknik petikan
- Saya pasti label seperti ini tidak wajar diteruskan apatah lagi calon yang bertanding adalah atas tiket individu. Ia juga tidak melambangkan semangat 1 malaysia sperti digagaskan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak.